Inklusionsteknologi i det Grønlandske Uddannelsessytem

  • Specialpædagogik og Kompenserende teknologi.
    “Forslag til kursusmodul i anvendelse af kompenserende teknologi i den specialpædagogiske praksis på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og lærernes efteruddannelse (2013)” af Lars Ballieu Christensen og Tanja Stevns
  • SMART Uddannelsesforløb.
    Et kursus i produktion af materialer i alternative formater ved hjælp af RoboBraille og andre inklusionsteknologier (på engelsk) (2015).