Inklusionsteknologi

Teknologi som understøtter uafhængighed, selvhjulpenhed og inklusion

Teknologi fra idé til produkt

Sensus står bag en lang række produkter og tjenesester, som understøtter inklusion af personer med handicap i det almindelige uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Det drejer sig især om automatiserede tjenester til produktion af materialer i alternative formater og forbedring af tilgængelighed, digitale biblioteker til materialer i alternative formater og løsninger til produktion af punktskrift. 

Sensus står bl.a. bag følgende produkter og tjenester:

RoboBraille

RoboBraille er en web- og email-baseret tjeneste, som automatisk konverterer dokumenter til alternative formater. RoboBraille kan også konvertere ellers utilgængelige eller vanskelige dokumenter til mere tilgængelige formater eller formater, der er lettere at anvende.

Tjenesten kan konvertere en bred vifte af dokumenter til punktskrift, MP3, DAISY og e-bøger. Desuden kan tjenesten konvertere utilgængelige dokumenter som f.eks. image-only PDF og JPG-billeder af tekst til mere tilgængelige formater. Tjenesten er nem, hurtig og gratis at anvende for ikke-kommercielle brugere. RoboBraille understøtter mange forskellige sprog. RoboBraille udvikles og drives af Sensus.

SensusLibrary

SensusLibrary er en rammeløsning til digitale biblioteker af alternative medier. SensusLibrary anvendes bl.a. i det danske skolebibliotek Biblus, som benyttes af synshandicappede børn i den danske grundskole.

SensusLibrary kan anvendes til at håndtere de fleste typer digitale materialer i alternative, tilgængelige formater. Det kan fx være almindelige tekster, stortryk, punktskrift, lydbøger (DAISY), film, eller e-bøger. SensusLibrary håndterer også forskellige typer brugere og brugerrettigheder, herunder materialeproducenter, bibliotekarer, elever med synshandicap, lærere, pædagoger, synskonsulenter og pårørende, og sikrer dermed at bibliotekssamlinger bliver drevet indenfor rammerne af ophavsretsloven. SensusLibrary er tæt integreret med SensusAccess, og brugerne har dermed mulighed for automatiseret konvertering af materialer i biblioteker til andre alternative formater. Desuden er SensusLibrary integreret med metadatabaser fra bl.a. Dansk BiblioteksCenter og US Library of Congress.

SensusAccess

SensusAccess er en automatiseret tjeneste til uddannelsesinstitutioner, som konverterer undervisningsmateriale til andre og mere tilgængelige formater.

SensusAccess kan automatisk konvertere en lang række dokumenttyper til alternative formater som eksempelvis digital punktskrift, MP3-filer, strukturerede lydbøger i DAISY og EPUB3, digital stortryk og e-bøger. Tjenesten kan også konvertere ellers utilgængelige og vanskelige dokumenter til formater, der er mere tilgængelige eller lettere at anvende.

Løsninger til den farmaceutiske sektor

Sensus tilbyder en vifte at løsninger til virksomheder, som arbejder indenfor det farmaceutiske område:

Punktskrift på medicinalemballage

Ved hjælp af Sensus PharmaBraille-tjenesten kan farmaceutiske virksomheder, distributører, designere og andre skabe punktskriftgrafik med den korrekte angivelse af produktnavn og -styrke jf Europakommissionens krav. Sensus PharmaBraille-tjenesten understøtter de fleste sprog og punktskriftsystemer i EU. Sensus PharmaBraille-tjenesten forudsætter ikke kendskab til punktskrift. Punktskriftgrafikken leveres i de rigtige dimensioner, lige til at placere på æskedesign eller label.

Kvalitetssikring af punktskrift på medicinalemballage

Sensus kan validere, at punktskriften er korrekt inden den trykkes på emballages. Desuden kan Sensus afprøve, at den trykte punktskrift på emballagen er læsbar og korrekt i forhold til kravene til fysiske dimensioner og taktile karakteristika.

Indlægssedler (PILs) i alternative formater

Sensus tilbyder on-demand produktion af indlægssedler (PILs) i alternative formater, herunder punktskrift, lydbøger i MP3 format eller stortryk.

Kontakt Sensus på 48 22 10 03 eller mail til sensus@sensus.dk for yderligere information og tilbud.

Løsninger til den finansielle sektor

Sensus har udviklet en række løsninger, som gør det muligt for virksomheder i den finansielle sektor at udsende kontoudtog, årsopgørelser, forsikringspolicer og tilsvarende i punktskrift til synshandicappede kunder. Løsningerne forudsætter ikke kendskab til punktskrift og kan implementeres uden integration med back-end systemer. Kontakt Sensus på 48 22 10 03 eller mail til sensus@sensus.dk for yderligere information og tilbud.