Behov for rådgivning om digital tilgængelighed?

Sensus har ydet professionel rådgivning om digital tilgængelighed siden 1995. Vi har specialiseret os i at fjerne barrierer og sikre lige muligheder for alle. 

Adgang for alle?

Op mod 20% af brugerne oplever tilgængelighedsproblemer på nettet. Med en tilgænglig løsning sikrer man adgang til store brugergrupper, der ellers ville være udelukkede, det øger søgemaskineoptimering og sender det rigtige budskab.

Tilgængelighed på agendaen

Med EU-direktivet, som trådte i kraft i 2018, stilles der nu tilgængelighedskrav til offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder, mobilapplikationer og publikationer. 

Vores ekspertviden om lovmæssige rammer, internationale standarder, tilgængelighedsværktøjer og inklusionsteknologi gør at vi dagligt, er en højst betroet rådgiver for både offentlige og private aktører.

Nyeste blogindlæg

Sensus er Gazelle 2022

Vi er stolte af at være kåret af Dagbladet Børsen til Gazelle 2022. Digital tilgængelighed og inklusion af personer med