Behov for rådgivning om digital tilgængelighed?

Sensus har ydet professionel rådgivning om digital tilgængelighed siden 1995.
Vi har specialiseret os i at fjerne barrierer og sikre lige muligheder for alle. 

Adgang for alle?

Op mod 20% af brugerne oplever tilgængelighedsproblemer på nettet. Med en tilgænglig løsning sikrer man adgang til store brugergrupper, der ellers ville være udelukkede, det øger søgemaskineoptimering og sender det rigtige budskab.

Tilgængelighed på agendaen

Med EU-direktivet, som trådte i kraft i 2018, stilles der nu tilgængelighedskrav til offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder, mobilapplikationer og publikationer. 

Vores ekspertviden om lovmæssige rammer, internationale standarder, tilgængelighedsværktøjer og inklusionsteknologi gør, at vi dagligt er en højst betroet rådgiver for både offentlige og private aktører.

Sensus Academy

Sensus har udviklet en række fleksible e-læringskurser om digital tilgængelighed. Gennem en række moduler, øvelser og quizzer får deltagerne viden om og praksis erfaring med digital tilgængelighed.

Kurserne henvender sig både til enkeltpersoner og medarbejdergrupper og kan gennemføres i eget tempo og på tidspunkter, hvor det passer deltagerne bedst.

Nyeste blogindlæg

Ny bog: Digital tilgængelighed

En introduktion til brugere, hjælpemidler, principper, lovgivning og praktiske metoder af Lars Ballieu Christensen. Digital tilgængelighed har været et krav

Ny standard for tilgængelighed?

I sit seneste nyhedsbrev nævner Digitaliseringsstyrelsen den fælleseuropæiske standard EN 301 549. Årsagen er, at styrelsen har medvirket til at