Behov for rådgivning om digital tilgængelighed?

Sensus har ydet professionel rådgivning om digital tilgængelighed siden 1995.
Vi har specialiseret os i at fjerne barrierer og sikre lige muligheder for alle. 

Adgang for alle?

Op mod 20% af brugerne oplever tilgængelighedsproblemer på nettet. Med en tilgænglig løsning sikrer man adgang til store brugergrupper, der ellers ville være udelukkede, det øger søgemaskineoptimering og sender det rigtige budskab.

Tilgængelighed på agendaen

Med EU-direktivet, som trådte i kraft i 2018, stilles der nu tilgængelighedskrav til offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder, mobilapplikationer og publikationer. 

Vores ekspertviden om lovmæssige rammer, internationale standarder, tilgængelighedsværktøjer og inklusionsteknologi gør, at vi dagligt er en højst betroet rådgiver for både offentlige og private aktører.

Hvad har Sensus planlagt?

Som del af sit bidrag til AccessibleEU, det fælleseuropæiske kompetencecenter for tilgængelighed, afholder Sensus en workshop med titlen: Tilgængelig undervisning: Fjern barrierer og gør studerende selvhjulpne med inklusionsteknologi. Workshoppen afholdes d. 28/11 kl. 10-12 via Zoom.

Nyeste blogindlæg

PAC 2021 flytter hjem

Som nogle måske har bemærket, kan man ikke længere hente PDF-tjekkeren PDF Accessibility Checker (PAC) 2021 fra PDF/UA Foundation’s hjemmeside.

WCAG 2.2 er landet!

I denne måned har World Wide Web Consortium (W3C) udgivet den næste version af de internationale retningslinjer for webtilgængelighed –

Kunne man være lidt mere finsk?

Jeg arbejdede engang i Nordisk Ministerråd. Her oplevede jeg på første hånd den store forskel i opfattelsen af love og