Sensus privatlivs- og cookiepolitik

Denne side sammenfatter Sensus' almindelige betingelser.

Dato for opdatering: 20/04-2021

Vores webstedsadresse er: https://www.sensus.dk

Om os

Generelt

Dette dokument beskriver, hvordan Sensus indsamler og behandler oplysninger om jer, når I kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller bruger vores hjemmeside.

Vores ydelser er rettet mod private og offentlige virksomheder, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, I repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Vi benytter cookies på hjemmesiden af hensyn til funktionaliteten på og optimering af hjemmesiden for vores kunder.

 

Sensus er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Henvendelse til os kan ske på kontakt@sensus.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål

Når du besøger hjemmesiden:

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger den. Det er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du klikker på – generelt hvordan du bruger hjemmesiden.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

Når du anvender vores kontaktformularer

Vi indsamler oplysninger om dit navn og din e-mailadresse og anden information du vælger at give os. 

Formålet er at kunne besvare din henvendelse.

Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os: 

Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller. 

Formålet er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser og opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer – herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. 

Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f. 

Når du tilmelder dig et kursus hos os: 

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken virksomhed du repræsenterer. 

Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse. 

Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger 

Når du søger en stilling som konsulent: 

Hvis du sender en ansøgning via mail, slettes mailen med tilhørende filer, og det sker uden behandling af dine personoplysninger. 

Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os: 

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os. 

Formålet er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service og give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information 

Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse. 

Når du repræsenterer en leverandør:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger. 

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør. 

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

Modtagere af personoplysninger

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiderne. 

Overladelse til databehandlere

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

Hvornår vi sletter dine personoplysninger 

Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder. 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling. 

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med bestilling af et tilbud/en ydelse, vil blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en lovlig interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav. 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et lovligt behov for længere opbevaring. 

Dine rettigheder

Da vi ønsker åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig her om dine rettigheder.

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@sensus.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. 

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores lovlige interesser. 

Retten til at tilbagekalde samtykke 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. 

Retten til at klage 

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

Kontaktoplysninger 

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivs- og cookiepolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@sensus.dk