Kurser & workshops

Lær om digital tilgængelighed med Sensus

Sensus udvikler og afholder kurser og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, teknologistøttet specialundervisning og inklusionsfremmende teknologi.

Kurserne tilbydes både som åbne kurser, og som kurser, der er tilrettelagt specifikt for den enkelte organisation eller det enkelte projekt. Derudover har Sensus’ udviklet flere e-læringskurser omhandlende digital tilgængelighed.

Formater:

 • Præsentation: Kompakt gennemgang af materialet med en varighed på op til 45 minutter og efterfølgende spørgsmål. Velegnet til high-level gennemgang og som webinar.
 • Kursus: Gennemgang af materialet og praktiske eksempler med mulighed for dialog og spørgsmål undervejs. Kan enten afholdes online, ved fysisk fremmøde eller som hybrid.
 • Workshop: Gennemgang af materialet med indlagte praktiske øvelser. Deltagerne medbringer egne computere. Kan enten afholdes online, ved fysisk fremmøde eller som hybrid.
 • E-læring: Online kurser i digital tilgængelighed bestående af gennemgange, øvelser og quizzer. Efter e-læringskurset modtager deltagerne et certifikat.

Introduktion til webtilgængelighed

Digital tilgængelighed handler om at give flest mulige mennesker adgang til digitalt indhold fra flest mulige platforme og i flest mulige situationer.

Digital tilgængelighed er baseret på universelt anerkendte designprincipper og specificeret i et sæt normative retningslinjer.

Kurset gennemgår de grundlæggende principper og lovgivningen på området ligesom retningslinjerne for webtilgængelighed – WCAG 2.1 – gennemgås og forklares med eksempler på god og dårlig tilgængelighed.

Kurset er en god introduktion til alle, som skal arbejde med digital tilgængelighed, ligesom det er et godt fundament for de øvrige kurser.

Tilgængelig dokumentproduktion

En tilgængelig dokumentproduktion sikre, at alle kan læse og benytte dokumenter, publikationer og præsentationer.

Tilgængelig dokumentproduktion forudsætter, at man anvender sine redigeringsværktøjer korrekt, anvender tilgængelige dokumentskabeloner og konverterer dokumenterne til PDF med værktøjer, som understøtter tilgængelighed.

Med udgangspunkt i Word og PDF præsenterer kurset de grundlæggende principper for tilgængelighed, og det bliver gennemgået, hvorledes man skaber tilgængelige dokumenter med overskrifter, tabeller, illustrationer, fodnoter, lister, matematiske formler, flersproget indhold, m.v. Kurset gennemgår endvidere indholdstyper og funktioner, som man bør undgå.

Følgende moduler kan tilvælges:

 • Tilgængelige PDF-dokumenter
 • Tilgængelige InDesign-dokumenter
 • Tilgængelige PowerPoint-præsentationer

Tilgængelig udvikling

Generel introduktion til, hvordan man udvikler tilgængelige digitale løsninger

Kurserne tilrettelægges efter målgruppen af deltagere eller en blanding af flere målgrupper.

Tilgængelighed for webudviklere

Generel introduktion til, hvordan man udvikler tilgængelige webapplikationer, herunder forhold omkring semantisk struktur, og hvordan man anvender ARIA til at øge tilgængeligheden.

På kurset gennemgås følgende:

 • Kort gennemgang af gældende standarder (WCAG/ARIA)
 • Hvordan udvikling påvirker tilgængelighed og anvendelighed
 • Sådan indarbejder du tilgængelighed i udviklingsprocesser
 • Værktøjer og teknikker til at udvikle tilgængelige løsninger

Tilgængelighed og iOS

Generel introduktion til, hvordan man udvikler tilgængelige apps på Apple iOS-enheder.

Kurset gennemgår tilgængelighedsfunktioner, -værktøjer og -attributter i iOS, Custom Controls and Views, samt hvordan man afprøver tilgængelighed af iOS-apps.

Tilgængelighed og Android

Generel introduktion til, hvordan man udvikler tilgængelige Android-apps.

Kurset gennemgår forudsætningerne for at skabe tilgængelige apps i Android, tilgængelighedsfunktioner og -værktøjer, Custom Controls and Views, samt hvordan man afprøver tilgængelighed af Android-apps.

Tilgængelighed for designere

Generel introduktion til, hvordan man designer tilgængelige løsninger

Generel introduktion til, hvordan man designer tilgængelige digitale løsninger. Herunder forhold omkring brug af farver, kontraster, layout, navigation, overskrifter og redundans.

På kurset gennemgås følgende:

 • Kort gennemgang af gældende standarder (WCAG)
 • Hvordan design påvirker tilgængelighed og anvendelighed
 • Sådan indarbejder du tilgængelighed i designprocesser
 • Værktøjer og teknikker til at designe tilgængelige løsninger

Skræddersyet undervisning

Mangler jeres organisation viden om et bestemt emne?

Sensus udvikler særlige kurser, oplæg og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, teknologistøttet specialundervisning og inklusionsfremmende teknologi.