Syntetisk Tale og Informationsteknologi i Grønland

Med Sensus som projektleder, gennemførte Synscenter Refsnæs i perioden fra januar 2013 til juni 2016 et projekt i Grønland, som havde til formål at udvikle en syntetisk grønlandsk stemme af høj kvalitet (Martha), bistå med at udbrede anvendelsen af inklusionsteknologi i det grønlandske uddannelsessystem, samt lokalisere RoboBraille og det digitale skolebibliotek Biblus til grønlandsk.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Selvstyret, de grønlandske kommuner, samt en lang række uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger i Grønland.

Efter projektets afslutning er vedligeholdelsen af Martha overdraget til Oqaasileriffik (Sprogsekretariatet). Henvendelser vedrørende Martha, herunder ønsker om opdateringer, bedes rettet til Oqaasileriffik.

I menuen til højre kan du blandt andet hente den syntetiske grønlandske stemme Martha og den syntetiske danske stemme Anne. Desuden kan du finde information om de øvrige dele af projektet, ligesom vi har samlet en række nyttige ressourcer.

Projektet er gennemført med finansiering fra Villum Fonden.