WCAG 2.2 er landet!

10. oktober 2023

I denne måned har World Wide Web Consortium (W3C) udgivet den næste version af de internationale retningslinjer for webtilgængelighed – WCAG 2.2. Efter flere års venten og forsinkelser er version 2.2 officielt blevet gjort til en anbefaling af W3C og bygger således videre på version 2.1, der blev offentliggjort tilbage i 2018. Indhold, som overholder kriterierne i WCAG 2.2, overholder dermed også kriterierne i både WCAG 2.1 og WCAG 2.0.

Med WCAG 2.2 forsøger W3C at fremvirke en bedre digital oplevelse for brugere med funktionsnedsættelser. I den nye version er der særlig fokus på brugere med kognitive funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder samt brugere med funktionsnedsættelser, som særligt anvender mobile enheder til at tilgå digitalt indhold.

Hvad er nyt?

I de nye retningslinjer er der 6 nye succeskriterier på niveau A og AA og 3 nye succeskriterier på niveau AAA. Dansk lovgivning på området kræver overholdelse af WCAG på A- og AA-niveau. I de nedenstående afsnit er fokus derfor på ændringer på disse niveauer i version 2.2. Bemærk, at de nye succeskriterier ikke på nuværende tidspunkt er oversat til dansk, hvorfor de står angivet med deres engelske betegnelser.

3.2.6 Consistent Help (Niveau A)

Dette kriterie handler om brugeres hjælpemuligheder i forbindelse med udførelsen af en handling på et websted. Hvis en webside indeholder hjælpemekanismer såsom kontaktdetaljer, selvhjælpsmuligheder eller automatiserede kontaktmekanismer, og de mekanismer gentages på flere websider, skal disse optræde i den samme relative orden ift. andet indhold. En konsekvent placering af hjælpemekanismer gør det lettere for brugere at lokalisere disse på tværs af websider. Dette kriterie henvender sig til brugere, som skal brugere yderligere hjælp til at udføre en handling.

3.3.7     Reduntant Entry (Niveau A)

Information, som er blevet indtastet eller angivet af brugeren før, men som skal indtastes igen ved samme proces er enten automatisk udfyldt eller tilgængeligt for brugeren at vælge (med visse undtagelser). Formålet med dette succeskriterie er at sikre, at brugere succesfuldt kan navigere i processer med flere trin ved at reducere den kognitive indsats. Det er særligt gavnligt for brugere med hukommelsesbesvær.

2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (Niveau AA)

Når en brugergrænsefladekomponent modtager tastaturfokus, må komponenten ikke være helt skjult af andet indhold. Formålet med succeskriteriet er at sikre, at brugere, der udelukkende navigerer ved hjælp af tastatur eller tilsvarende, er i stand til at se, hvilken komponent der modtager fokus. Som minimum skal en del af komponenten være synlig. Succeskriteriet er blandt andet blevet tilføjet grundet indhold,  som er ’blivende’, fx blivende sidehoved, sidefod eller dialogbokse. Disse kan overlappe med komponenten i fokus, når brugeren tilgår og interagerer med siden.

2.5.7 Dragging Movements (Niveau AA)

Al funktionalitet, der anvender trækkende bevægelser til udførelsen af en handling (fx ’sliders’ eller træk-og-slip handlinger), kan udføres ved et enkelt kontaktpunkt uden at trække – medmindre trækning er essentielFormålet med dette succeskriterie er at sikre, at funktionalitet, som anvender en trækkende bevægelse, også kan anvendes ved ét enkelt kontaktpunkt, hvor præcisionen til at trække elementer ikke er nødvendig. Ikke alle brugere kan med præcision trykke, holde og trække deres markør.

2.5.8 Target Size (Minimum) (Niveau AA)

Dette succeskriterie omhandler størrelsen på brugerkomponenternes ’hit’ område. Det vil sige det område, som brugeren med deres markør skal trykke på for at aktivere komponenten. Dette område skal være minimum 24 gange 24 CSS pixels (med visse undtagelser). Formålet med dette succeskriterie er at sikre, at mål let kan aktiveres uden risikoen for at komme til at aktivere et tilstødende mål. Brugere med rysten på hænderne, eller brugere, der har finmotoriske udfordringer, kan have svært ved at aktivere små mål præcist. Ved at have en passende størrelse, eller passende afstand mellem mål, reducerer man sandsynligheden for, at en bruger kommer til at aktivere den forkerte komponent.

3.3.8 Accessible Authentication (Niveau AA)

En kognitiv funktionstest (såsom at huske et kodeord eller løse et puslespil) er ikke påkrævet i nogle trin forbundet med en godkendelses-proces, medmindre det trin også indeholder alternativer eller mekanismer, der kan hjælpe brugeren med at udføre den kognitive funktionstest.

Formålet med dette succeskriterie er at sikre, at der er en tilgængelige, let-at-anvende og sikker måde at logge ind, tilgå indhold og udføre opgaver. Brugere med kognitive udfordringer relateret til hukommelse, at læse, tal eller begrænsninger med at processere opfattelser vil være i stand til at godkende uagtet deres niveau af kognitive egenskaber. Dertil kan det være besværligt for brugere med fysiske og visuelle udfordringer at korrigere en fejl i en kompleks adgangskode.

Foruden de nye succeskriterier er der i den nye version samtidigt sket én ændring til et eksisterende kriterie på niveau A – 4.1.1 Parsing.

4.1.1 Parsing (Niveau A)

Succeskriterie 4.1.1 Parsing er blevet fjernet fra retningslinjerne i den nye version. Parsing blev oprindeligt inkluderet i version 2.0, idet det på det tidspunkt var nødvendigt for kompenserende teknologier direkte at parse HTML-koden. Dette er i dag ikke længere nødvendigt. Eventuelle fejl, som tidligere brød med dette kriterie, er enten ikke længere et problem eller dækket af andre kriterier.

Lovgivningen

Den danske lov om webtilgængelighed baserer sig på den europæiske standard EN 301 549, som henviser til de internationale retningslinjer for webtilgængelighed, WCAG. På nuværende tidspunkt refererer EN 301 549 stadig til WCAG 2.1, hvorfor den danske lovgivning gør det samme.

Først når EN 301 549 er blevet opdateret i en ny version, der henviser til WCAG 2.2, og denne version implementeres i den danske lov om webtilgængelighed stilles der krav til offentlige instanser om at leve op til WCAG 2.2. Formentlig sker dette ikke foreløbigt.

Det betyder dog ikke, at man ikke allerede nu kan begynde at forholde sig til de nye kriterier i WCAG 2.2 – særligt for nye funktioner og indhold. Det er både god praksis og et vigtigt skridt for den digitale tilgængelighed. Ligeledes kan det være med til at fremtidssikre dine produkter og servicer. Sensus bistår gerne med rådgivning, hvis du eller din virksomhed er nysgerrige på WCAG 2.2.