Sensus Ønsker Godt Nytår

22. december 2022

Endnu et år med fokus på digital tilgængelighed er ved at nå sin ende.

Både eksisterende og nye kunder har i årets gang henvendt sig til Sensus om ekspertvurderinger,  brugertests, kurser og rådgivning om digital tilgængelighed. Dette har givet nye spændende muligheder, hvor både hjemmesider, apps og ikke mindst dokumenter er blevet gennemgået med henblik på øget tilgængelighed. Det glæder os både at se og mærke vores kunders ønske om at være mere tilgængelige og inkluderende.

Sensus har i 2022 budt velkommen til 3 nye medarbejdere, som dagligt arbejder på at nedbryde barrierer og sikre lige muligheder for alle. Digital tilgængelighed og inklusion af personer med handicap er væsentlige udfordringer, som kun vokser i betydning, og vi er derfor begejstrede for at have fået nye kollegaer på holdet.

2022 var også året, hvor Sensus blev beæret med titlen som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen. Vi er stolte af kåringen, som bevidner om værdiskabelse på ikke blot økonomiske fronter, men også samfundsmæssige.

Et nyt år ligger foran os, og på tilgængelighedsområdet er der meget at se frem til. Udover nye teknologiske muligheder, som i betydelig grad kan være med til at skabe øget tilgængelighed, kan vi se frem til nye anbefalinger fra W3C vedrørende web-tilgængelighed, når den nye WCAG 2.2 får sin endelige godkendelse. Selvom det endnu er uvist, hvornår de nye anbefalinger bliver en del af den danske lovgivning, opfordrer Sensus til at de nye succeskriterier inkluderes i det nuværende arbejde med tilgængelighed, idet de særligt er til gavn for brugere med visuelle, mobile og kognitive handicap.

Med disse ord vil vi takke både samarbejdspartnere og kunder for spændende muligheder, dialoger og godt samarbejde i 2022 – og vi glæder os til at fortsætte i 2023!

Godt Nytår.