PAC 2021 flytter hjem

15. november 2023

Som nogle måske har bemærket, kan man ikke længere hente PDF-tjekkeren PDF Accessibility Checker (PAC) 2021 fra PDF/UA Foundation’s hjemmeside. Årsagen er, at produktet er blevet hjemtaget af Axes Software, som står bag tjekkeren. Axes Software oplyser ikke umiddelbart om årsagen til hjemtagelsen. PAC 2021 kan fortsat hentes gratis.

Fremover skal man hente PAC 2021 fra Axes Software’s hjemmeside på linket https://support.axes4.com/hc/en-us/articles/7371921627794-PDF-Accessibility.

PAC 2021 er et automatiseret værktøj, som tjekker PDF-dokumenter i forhold til PDF/UA- og WCAG 2.1-specifikationerne. Vær opmærksom på, at man kun kan tjekke en mindre delmængde af tilgængelighedskravene ved hjælp af et automatiseret værktøj som PAC 2021. Det er således nødvendigt at supplere det automatiske tjek med en kompetent manual vurdering hvis man vil være sikker på, at man overholder kravene til tilgængelighed.