Hvad er en god alternativtekst?

23. august 2021

Hvorfor er det så vigtigt med alternativtekster til billeder? Hvem gavner det? Og hvorfor er det egentlig så svært at skrive gode alt-tekster?

En alternativtekst er, som navnet antyder, en tekst, der fungerer som et alternativ til noget andet, i dette tilfælde et billede. Man skal altså tænke, at alternativteksten (alt-teksten) kan stå i stedet for billedet, og at læseren eller modtageren ikke går glip af noget, hvis de kun læser alt-teksten. Det betyder, at alt-teksten skal rumme den samme information, som billedet i sig selv formidler.

Det gamle ordsprog ”et billede siger mere end tusind ord” er efterhånden, hvis ikke blot en afdanket og mølædt kliché revitaliseret på sociale medier, vildledende og ufrugtbar i en tankegang om webtilgængelighed. Men som bekendt rummer klichéer også gammelkendte sandheder. Ordsproget beskriver i vid udstrækning mennesket i den forstand, at synssansen er en afgørende sans for os, idet den lader os opfatte ting langt væk og tæt på og i en detaljegrad, som er langt mere anvendelig end dén, vores lugte- smags- eller høresans kan give os. Således er billeder også blevet en udtryksform, der langt hen ad vejen understøtter det skrevne.

Men hvis man netop ikke har synssansen at læne sig op ad eller har en funktionsnedsættelse, der på anden vis gør det svært at opfatte og forstå visuelt indhold og visuelle markører, er det lige netop det skrevne ord, som bliver altafgørende for forståelsen. Med alt-tekster på tegneblokken skal man vende ordsproget om: ”Få ord siger mere end tusind billeder”. Alt-tekster skal nemlig være så korte som muligt, men samtidigt beskrive det mest essentielle på billederne.

Tips til en god alt-tekst

1. Hvad er meningen med mit billede?

Når du bruger et billede på en hjemmeside, skal du tænke over, hvad formålet med billedet er. Vil modtageren gå glip af vigtig information, hvis billedet ikke er der? Vigtig information kan være noget, der bidrager til sammenhæng i indholdet eller noget, som ikke i forvejen findes i brødteksten.

Hvis du kan svare nej til ovenstående, er der tale om et billede med et dekorativt formål, fx til at puste liv i designet og peppe siden lidt op, hvilket er fuldt ud legitimt. Her skal man blot være opmærksom på, at dekorative billeder ALTID skal have en tom alt-tekst. Tomme alt-tekster bliver nemlig ignoreret af skærmlæsere. En dekorativ alt-tekst skrives i HTML på følgende måde: alt=””.

2. Alt-teksten skal kun indeholde hovedpointen

Man skal huske på, at alt-teksten er til for brugere, der ikke kan se eller forstå visuelt indhold, og som derfor anvender skærmlæser eller punktskrift til at tilgå alt-teksten. Det er derfor uhyre vigtigt, at alt-teksten skærer helt ind til benet og kun indeholder den mest væsentlige information, som er formidlet i billedet.

Eksempel: Hvis du skal publicere en graf eller et diagram over en mængde data, såsom energiforbruget over forskellige perioder, kan alt-teksten til diagrammet være: ”Søjlediagram med energiforbruget fra januar 2020-december 2020. Illustrationen viser et stødt fald i energiforbruget”

Husk, at det altid er en god idé at supplere diagrammer og illustrationer med en yderligere beskrivelse eller præsentation af data i brødteksten. Det vil gøre det lettere for både skærmlæserbrugere og brugere, der både kan se billedet og læse den omgivne tekst, at forstå indholdet og budskabet.

3. Kontekst, kontekst, kontekst

Ja, det kan ikke siges nok. Konteksten er afgørende for, om et billede har en særlig betydning. Det er eksempelvis et absolut no-go at bruge generiske alt-tekster til billeder eller at bruge den samme alt-tekst til det samme billede på flere forskellige sider, medmindre der er en god grund til det (dette kan fx være det samme logo, som optræder på tværs af en hjemmeside). Grundlæggende betyder det, at konteksten er bestemmende for, hvad der skal stå i en alt-tekst, selvom der er tale om det samme billede.

Tre gamle landeplager, du for enhver pris bør omgå

  • En alt-tekst skal ikke begynde med ”Billede af …”, ”Illustration af …” eller ”Grafik, der viser …”. En skærmlæser identificerer alle typer elementer på en side og siger derfor grafik/billede, når brugeren støder på et billede, ligesom en skærmlæser også siger eksempelvis tabel, liste og overskrift, når brugeren støder på dem.
  • En alt-tekst bør i LANGT de fleste tilfælde ikke indeholde andre tegn end komma og punktum, da det kan forstyrre oplæsningen af indholdet. En alt-tekst må ALDRIG bestå af udelukkende specialtegn (?, !, <, > o. lign.).
  • En alt-tekst er aldrig et tilgængeligt alternativ til et billede af tekst – dvs., at man ikke kan skrive teksten på billedet i en alt-tekst. For det første læser en skærmlæser alt-teksten op uden ophold, så oplæsningen må starte forfra, hver gang brugeren navigerer tilbage til billedet. Derfor skal en alt-tekst være kort – ca. 150 anslag inklusiv mellemrum. For det andet udgør billeder af tekst et stort problem i relation til tilgængelighed for både personer med ordblindhed og synsnedsættelse og bør undgås helt, fordi teksten på billedet ikke kan markeres, og man ikke kan ændre hverken tekststørrelse, tekstafstanden, skrifttyper eller farvekombinationer.

Alternativtekster er en god investering

Der er ingen fornuftig grund til ikke at bruge en smule tid på at overveje, hvordan alt-tekster skal bruges på din hjemmeside. Alt-tekster giver en bedre brugeroplevelse for alle, synsnedsættelse eller ej. Alternativteksters primære formål er tilgængelighed, og en alt-tekst skal derfor altid først og fremmest tage udgangspunkt i, hvad der vil være den mest retvisende og dermed tilgængelige billedbeskrivelse.

Men vidste du, at gode alt-tekster også kan være med til at optimere trafikken til dit site? Alt-tekster indgår nemlig som en del af blandt andre Googles billedsøgningsresultater. Ligesom titler på billeder og filnavne kan optimere image SEO (søgemaskineoptimering for billeder), kan alt-tekster ligeledes være en værdifuld praksis i en SEO-strategi.

Vil du vide mere om, hvordan du kan gøre dit indhold tilgængeligt, har vi her 3 lavthængende frugter, der er lige til at plukke. Selv tak.