Hjælp til tilgængeliggørelse af PDF’er

9. december 2021

I august 2021 har vi endelig fået en opdateret version af det gratis PDF-valideringsværktøj PAC – det er en super god nyhed for dig, der bøvler lidt med dokumenttilgængeligheden på dit websted. Men hvad er det nu lige, PAC 2021 kan hjælpe os med?

Automatiseret tilgængelighedstjek

PAC står for ”PDF Accessibility Checker” og kan netop det – altså, tjekke tilgængeligheden i dine PDF-dokumenter.

Værktøjet blev udgivet i 2010 og er flittig blevet brugt til at tjekke PDF tilgængelighed i forhold til standarden PDF/UA. PDF/UA står for ”Universally Accessible” og er baseret på ISO/IEC 40500 (W3C WCAG) og ISO 32000-1:2008 (PDF 1.7). Kravene til PDF/UA-compliance er dog nogle gange højere/lavere end dem, som offentlige myndigheder og offentligretlige organer er underlagt i henhold til den danske webtilgængelighedslov.

Derfor er vi glade for at se en ny version af PAC, der nu giver mulighed for et mere målrettet tilgængelighedstjek i forhold til de danske lovmæssige krav. Det forholder sig nemlig sådan, at dokumentformater (f.eks. PDF-dokumenter), der publiceret efter d. 23. september 2018, som er mulige at tilgå på websteder, skal være tilgængelige.

En ny version med nye muligheder

Med den nye version PAC 2021 har vi endelig muligheden for at teste tilgængeligheden i forhold til kravene i EN 301 549 (som henviser til kravene i WCAG). Det er netop disse retningslinjer, som den danske webtilgængelighedslov er baseret på.

Det er en kæmpe fordel, da vi for første gang har et automatiseret hjælpemiddel til tilgængelighedsvurderinger af PDF-dokumenter, der specifikt tester op imod de krav, som vi i Danmark er underlagt.

Hvordan bruger jeg PAC 2021?

Okay, men hvordan virker det? Lad os kigge på det sammen.

Når man åbner PAC 2021 bliver man præsenteret for et vindue med forskellig information. Når vi åbner et dokument i PAC 2021, vil den kunne fortælle os noget om det valgte dokuments titel, filnavn, sprog, antal tags, sidetal og størrelse. Derudover kan man se tilgængelighedsresultatet for hhv. PDF/UA og WCAG.

PAC 2021 uden dokument overført

Lad os prøve at tilføje et dokument og se hvad der sker. For at importere det ønskede PDF-dokument, som du gerne vil tjekke for tilgængelighedsmæssige problemer, kan du enten trække dokumentet ind i vinduet eller overføre det manuelt.

Vi har smidt et eksempel ind:

PAC 2021 med overført dokument med tilgængelighedsproblemer

Efter dokumentet er blevet overført til PAC 2021, kan vi tage et kig på de præsenterede informationer og danne os et overblik over dokumentets overordnede tilgængelighedsstatus.

For det første kan vi se titlen på dokumentet ”Sensus Notat” samt filnavn, valgte sprog, antal tags, sidetal og størrelsen på dokumentet. Her kan vi observere den første fejl. Sproget er mærket op på engelsk, selvom dokumentets indhold er skrevet på dansk.

Herefter kan vi klikke på fanen ”WCAG”. Her kan vi se, at dette dokument indeholder fejl i forhold til retningslinje ”1.3 – Tilpasset” samt ”4.1 – Kompatibel”. Det er muligt at få uddybet problemerne ved at klikke på knappen ”Detaljeret oversigt over resultater”. Denne funktion kan hjælpe dig med at få specificeret, hvor problemet opstår og hvad problemet drejer sig om. 

En af de helt store fordele ved den nye version er, at værktøjet nu også tjekker for kontrastproblemer for tekstbaseret indhold. Lad os kigge på et eksempel:

PAC 2021 med liste over specificerede tilgængelighedsproblemer.

I det ovenstående eksempel kan du se, hvordan værktøjet ser ud, når vi åbner funktionen ”Detaljeret oversigt over resultater”. Af skærmbilledet fremgår det, at der i dokumentet er en række kontrastproblemer. Hvis vi klikker på en af de identificerede kontrastproblemer, kan vi i højre side se problembeskrivelsen ”Tekst med utilstrækkelig contrast” samt et billede af hvor problemet opstår. I dette dokument er der altså noget grå tekst på side 1, der ikke lever op til kravene om kontrast for tekstbaseret indhold i forhold til retningslinjerne i WCAG.

En anden smart funktionalitet i PAC er ”Skærmlæser forhåndsvisning”, som kan give seende brugere et visuelt billede af, hvordan en skærmlæserbruger vil opleve dokumentet samt dokumentets logiske struktur. Det kan hjælpe os med at sikre at dokumentets tilgængelighed og give et overblik over nogle af de elementer, der kræver en manuel vurdering.

PAC 2021 skærmlæser forhåndsvisning

Skærmlæser forhåndsvisningen giver os et overblik over de opmærkninger, som dokumentet indeholder. I dette eksempel kan vi se overskriftstags (H1 og H2), brødtekst (P) samt en liste med listeelementer (L, LI og LBody). Her skal vi undersøge opmærkningerne og vurdere om indholdet i dokumentet er mærket op, som det visuelt fremstår. En overskrift må f.eks. ikke være mærket op som brødtekst.

En hjælpende hånd

PAC 2021 er et super godt værktøj til at danne et overblik over tilgængeligheden i dine PDF-dokumenter. Det er dog vigtigt at påpege, at værktøjet ikke bør stå alene som valideringsmetode. Som alle andre automatiserede tilgængelighedstjekkere kan PAC 2021 både over- og underrapportere tilgængelighedsmæssige problemer.

Det er derfor vigtig at betragte PAC 2021 som en hjælpende hånd. En supplerende manuel vurdering af problemerne er oftest nødvendig. Det kan vi bl.a. se i vores ovenstående eksempel, hvor sproget i dokumentet var mærket forkert op. Det er ikke noget værktøjet kan vurdere, hvorvidt er retvisende.

PAC 2021 kan være en kæmpe hjælp, når det kommer til validering af tilgængeligheden i dine dokumenter, men det kræver lidt øvelse. 

Du kan hente PAC 2021 lige her

Sensus er specialister i tilgængelige dokumenter

Har du nogen spørgsmål eller skal vi lære dig mere om tilgængelige dokumenter? Du kan læse mere om Sensus arbejde med dokumenttilgængelighed her

Hvis du har spørgsmål, så hører vi også gerne fra dig. Du er velkommen til at sende os en henvendelse via vores kontaktformular, som knappen “Kontakt Sensus” sender dig til. Så hører du fra os snarest.