AccessibleEU logo

Gratis Workshop
Inklusionsteknologi: Lige muligheder i et inkluderende undervisningsmiljø

Praktisk

Titel:           
Inklusionsteknologi: Lige muligheder i et inkluderende undervisningsmiljø
Dato:
13. juni 2024
Tidspunkt:
kl. 13 – 15
Sted:
Online, via Zoom
Sprog:
Dansk (workshoppen tegnsprogstolkes)
Tilmelding:
Workshoppen afholdes af Sensus i regi af AccessibleEU, det fælleseuropæiske kompetencecenter for tilgængelighed. Tilmeldingen til arrangementet foregår derfor via AccessibleEU’s tilmeldingsformular.

Efter din tilmelding sender Sensus det direkte link til workshoppen (bemærk, at der kan gå nogle dage. Kontakt os gerne, hvis du ikke har modtaget et link).

Om

Studerende med funktionsnedsættelser oplever ofte, at det er vanskeligt at få adgang til undervisningsmaterialer i passende, alternative formater på samme tid som deres medstuderende, som ikke har funktionsnedsættelser. Forsinkelser og manglende adgang angives også som en væsentlig årsag til at studerende med funktionsnedsættelser falder fra deres uddannelse.

Sensus har i mange år udviklet teknologi, som automatiserer konverteringen af undervisningsmaterialer til alternative formater som punktskrift, lydbøger, e-bøger og stortryk. Teknologien anvendes også til at tilgængeliggøre ellers utilgængelige dokumenter og dokumenter i vanskelige formater. Det kan eksempelvis være skannede dokumenter, PowerPoint-præsentationer, billeder af tekst og LaTeX-filer.  Danske SensusAccess anvendes i dag af uddannelsesinstitutioner i hele verden til at sikre, at studerende med funktionsnedsættelser er selvhjulpne, uafhængige og får deres undervisningsmaterialer til tiden.

Som del af sit bidrag til AccessibleEU, det fælleseuropæiske kompetencecenter for tilgængelighed, afholder Sensus denne workshop. På workshoppen vil deltagerne bl.a.

  • Blive introduceret til Sensus og AccessibleEU.
  • Få viden om de barrierer, som gør undervisningen utilgængelige og ekskluderende for studerende med funktionsnedsættelser.
  • Blive præsenteret for automatiserede værktøjer og tjenester, der med succes anvendes både herhjemme og i udlandet for at nedbryde barrierer i uddannelsessystemet.
  • Få mulighed for selv at afprøve et værktøj til at tilgængeliggøre dokumenter og konvertere dokumenter til alternative formater som punktskrift, lydbøger og e-bøger.

Workshoppen er relevant for personer, som er interesseret i konkret viden om, hvordan man kan skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø og dermed gøre ungdoms- og videregående uddannelser mere tilgængelige.  

Workshoppen afvikles af specialister fra Sensus, som har omfattende erfaring med digital tilgængelighed og inklusionsteknologi på uddannelsesområdet.

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen sker via AccessibleEU’s tilmeldingsside via nedenstående link.

Tilmeldingsformular

Del

Del gerne dette arrangement med andre i dit netværk, som du mener, det kan være interessant for. Alle er velkomne.

Facebook
Email
LinkedIn

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, så klik på knappen “Kontakt os” nedenfor og udfyld kontaktformularen.