Brugertest

Tilgængelighed i praksis

I en brugertest underkastes løsningen en række tests. Disse tests udføres af et panel af brugere med særlige krav og behov, hvoraf nogle anvender kompenserende teknologier (fx skærmlæsere, forstørrelsesprogrammer, punktskriftdisplay, oplæsnings- og staveprogrammer). Sensus samarbejder med et netværk af brugere med og uden funktionsnedsættelser. Brugertesten gennemføres af en brugergruppe på minimum tre personer, men Sensus anbefaler mindst fem brugere. Brugertesten giver et reelt indblik i hvorledes visse brugere afskæres fra eller oplever problemer med en løsning. Resultaterne dokumenteres i en testrapport, ligesom de efter aftale kan dokumenteres på video.

Kontakt