Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Virksomhedsprofil

Sensus er en forskningsbaseret konsulentvirksomhed med speciale i tilgængelighed, rummelighed, informationsteknologi og handicap. Virksomheden blev grundlagt i 1987 og beskæftiger en række højtuddannede rådgivere og freelancere. For at kunne gennemføre aktiviteter såsom brugerafprøvninger samarbejder Sensus med et større netværk af mennesker med særlige behov, herunder blinde, svagsynede, døvblinde, ordblinde, læsesvage og døve.

Sensus arbejder indenfor tre forskellige forretningsområder:

1. Tilgængelighed og rummelighed

Siden midten af 1990’erne har Sensus rådgivet om tilgængelighed og tilgængeligt design i relation til netsteder og andre it-systemer. Sensus løser opgaver i forbindelse med sikring af tilgængelighed i konkrete projekter og teknologier, ligesom virksomheden gennemfører større kortlægninger som eksempelvis de nationale danske kortlægninger af tilgængeligheden til offentlige danske netsteder i 2006, 2008, 2010 og 2012. Endelig arbejder Sensus med udvikling af materialer i tilgængelige alternativer, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning. Sensus’ rådgivning på området er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer. Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed.

2. Teknologiudvikling

Sensus er især aktiv indenfor udvikling af løsninger, som understøtter det rummelige informationssamfund. Således står Sensus bl.a. bag udviklingen af RoboBraille-tjenesten, en email-baseret tjeneste, som kan oversætte vedhæftede filer til eksempelvis punktskrift og lydbøger. RoboBraille har vundet flere internationale priser, og anvendes af brugere verden over til at producere materialer i alternative formater til brug for bl.a. syns- og læsehandicappede. Sensus har udviklet tilsvarende løsninger til bl.a. den farmaceutiske sektor (mærkning af medicinalemballage med punktskrift), den finansielle sektor (udskrift af bl.a. kontoudtog og årsopgørelser i punktskrift), samt til bl.a. Nota, NLB og Synscenter Refsnæs. Sensus står også bag den tekniske udvikling af flere mobile løsninger for ordblinde, læsesvage og a-alfabeter.

3. Projektudvikling, projektledelse og finansiering

Gennem sit arbejde med tilgængelighed og teknologiudvikling har Sensus oparbejdet betydelig viden om projektudvikling, projektstyring og finansiering af projekter. Denne kompetence – som bl.a. dækker kreativ sparring omkring innovation og modning af idéer, viden om nationale og europæiske støtteprogrammer, erfaring med udarbejdelse af ansøgninger indenfor disse støtteprogrammer, sammensætning af internationale konsortier, samt projektledelse af store internationale projekter – tilbyder Sensus til organisationer som på den ene side har et problem eller en idé, men på den anden side mangler de fornødne kompetencer og/eller ressourcer til at kunne løse problemet eller gennemføre idéen. I samarbejde med organisationens egne medarbejdere bistår Sensus i det kreative og praktiske arbejde med at formulere og kvalificere idéen til et projektforslag, finde relevante finansieringskilder, udarbejde ansøgninger og fungere som projektledere og projektsekretariat i forbindelse med gennemførelsen.

Kontaktinformation

Sensus ApS
Torvet 3-5, 2. t.v.
3400 Hillerød

Telefon:  48 22 10 03
Mail: sensus@sensus.dk
Web:  www.sensus.dk

CVR: DK.11.13.09.76
Bank: Danske Bank

Lars Ballieu Christensen Rådgiver, adm. direktør

Mobil:  40 32 68 23
E-mail: lbc[snabel a]sensus.dk