Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Projektudvikling

Gennem arbejdet med digital tilgængelighed og teknologiudvikling har Sensus oparbejdet betydelig viden om projektudvikling, projektstyring og finansiering af projekter.

Disse kompetencer – som bl.a. dækker kreativ sparring omkring innovation og modning af idéer, viden om nationale og europæiske støtteprogrammer, erfaring med udarbejdelse af ansøgninger indenfor disse støtteprogrammer, sammensætning af internationale konsortier, samt projektledelse af store internationale projekter – tilbyder Sensus til organisationer som på den ene side har et problem eller en idé,  men på den anden side mangler de fornødne kompetencer og/eller ressourcer til at kunne løse problemet eller gennemføre idéen.

I samarbejde med organisationens egne medarbejdere bistår Sensus i det kreative og praktiske arbejde med at formulere og kvalificere idéen til et projektforslag, finde relevante finansieringskilder, udarbejde ansøgninger og fungere som projektledere og projektsekretariat i forbindelse med gennemførelsen.

Er du nysgerrig og interesseret i at høre hvordan Sensus eventuelt kan samarbejde, så kontakt os på telefon 48 22 10 03 eller på sensus@sensus.dk.